Uppdrag

Nätverket Westum ville få hjälp med att förklara, på ett tydligt sätt vad en komptensmäklares roll är. Uppdraget bestod av två delar. En för att i mer detalj beskriva och förklara vad en kompetensmäklare gör.

Den andra delen skulle visa hur en arbetsdag kan se ut för en kompetensmäklare.

Genomförande

I de flesta fall när man ska förklar något lite mer inveklat så passar animeradfilm väldig bra. Därför valde vi det fromatet till den första delen i detta projeketet.

För del ett som man kan se här. Var det viktigt att förklara mer i detalj hur hela processen går till och vilka som är involverade i den. Därför föll det naturligt att gör en animerad informationsfilm.

 

Related Projects